Jiří KristenSvoji profesi vykonávám nezávisle od roku 1996. Žiji v Nemojově u Dvora Králové nad Labem. Narodil jsem se 7. března 1969.

Umělecký zájem rozděluji především mezi volnou krajinu, zátiší, venkovské i městské náměty. V tvorbě se snažím zachovávat tvarovou ucelenost, jednoduchost bez přílišných detailů a přiměřenou barevnost. Jsem rád, když obrazy povyšují obyčejné na neobyčejné, vyvolají-li v divákovi pocit harmonie, prostoty, nalezne-li v nich specifickou poetičnost a malebnost.

Život na venkově ztvárňuji zachycením zemitých postav vesničanů; pevně posazených venkovských stavení, fortelně stavěných a trochu rozkročených na svých základech; návsí, kterým vévodí věž kostela; zákoutí s kapličkami, nebo božími muky.

Do života obyvatel měst vstupuji průhledy ulic k výrazným dominantám. I realitu městských pohledů občas doplním figurálním motivem. Domnívám se, že ji dodá dynamiku a z ohlasů vím, že v lidech vzbuzuje pocit přítomnosti a sounáležitosti s dílem.

Variace na téma zátiší charakterizuje starobyle vyhlížející keramika; nepravidelné, jakoby neuměle vyrobené, pomačkané tvary kovových konvic v pastelových odstínech; hliněné nádoby, třeba hrnek, krajáč na mléko, mísa s jablky či váza s květinami.

Podstatnou úlohu sehrávají barvy, které svým tónem vyvolávají určitou atmosféru. Barevné ladění převážně v hnědých a okrových odstínech vyjadřuje tesknou a snivou krásu naší krajiny. Motivy z polní i zahradní květeny naopak maluji v ostrém barevném koloritu.

Při námětové pestrosti - krajiny, zátiší, kytice, městské veduty - se v neposledku zabývám také abstraktní malbou. Je to další výtvarný projev / tvůrčí snažení, kterým oslovuji vnímatele výtvarného díla i návštěvníky výstav.

Moje tvorba je spjata s českou krajinou a především s Vysočinou, dělá mi proto radost, že je zastoupena ve sbírkách nejen domácích sběratelů, ale také zahraničních.